На 1 август се отбелязва Денят на градинаря. Честването му в България е възобновено през 1993 година. Това е денят на всички, които обичат растенията и умеят да се грижат за тях. Който се занимава с градинарство, знае, че за добрия резултат е нужен не само труд, но и много обич и желание.

Градинарите си имат и свой светец – Свети мъченик Фока Градинар, който обаче се почита на 22 септември.

Градинарство е отрасъл на растениевъдството и представлява изкуството и дейността по отглеждане на растения. Растенията могат да бъдат декоративни или с други думи за украса – предимно цветя, или да са предназначени за консумация – най-често плодове и зеленчуци.

Исторически, градинарството е познато от античността. Едно от първите чудеса на градинарството са висящите градини на Вавилон. To може да се извършва на територията на огромни промишлени оранжерии или в малки частни дворове. Включва много дейности като засяване, поливане, окосяване на плевелите, прекопаване, обогатяване на почвата и други.

Градинарите се обучават първоначално в професионлни гимназии с направление градинарство. Висшето учебно заведение, което подготвя професионални градинари, или както е позната професията Ландшафтни архитекти в България, е Лесотехническият университет. Там младите ландшафтни архитекти се обучават на всички видове декоративни и културни растения, които се използват в професионалното градинарство и озеленяването на градини и дворове. Там всички професионални градинари (ландшафтни архитекти) се обучават 5 години, като излизат архитекти с магистърска степен.