Докато България не реши проблема с политическата корупция, никоя друга корупция няма да бъде преборена!

Съвсем резонно е да попитате какво имам предвид, когато казвам “политическа корупция”. Тя, според мен има три проявления:

1. Възможността всяка една от властите да влияе неконституционно на другите две.

2. Възможността министърът (политическо лице) и неговия кабинет да влияят на държавното управление извън политиките си.

3. Невъзможността суверенът (народът) да упражни правото си на избор. Т.е. несъществуваща демокрация, а само илюзия за такава.

Милен Иванов