Важно съобщение от „Виваком“, което luboslovie.bg публикува без никаква редакторска намеса:

Уважаеми клиенти,

Във връзка с увеличението на цените на основните енергоносители, оборудване и услуги и с цел за непрекъснато повишаване качеството на нашите услуги и предоствянето им на оптимална цена, Vivacom променя цените на месечните абонаменти по действащия ви договор, сключен с „Нет 1“ ЕООД или “Цифрова кабелна телевизия“ ООД (N3).

Увеличението ще бъде в размер на 1.00 лв. с ДДС за всяка услуга. Промяната ще се въведе, считано от отчетната Ви дата през месец август 2022 г. и ще бъде отразена в месечната сметка за същия месец.

Промяната ще ни позволи да продължим да следваме нашата амбициозна инвестиционна програма и ще развиваме най-добрите фиксирани и мобилни мрежи