Пътностроителните фирми се надяват с актуализацията на бюджета все пак да бъдат предвидени близо 2 млрд. лева, които са дължими от държавата за изпълнени от тях дейности по текущ ремонт и поддръжка на пътищата.

Те ще изчакат крайния срок – 30 юни, когато по решение на НС трябва да се извърши разплащането и когато е и графикът за приемане на актуализация на бюджета, след което ще заведат искове към държавата за пропуснати ползи, които по оценки са между 150 и 200 млн. лева, обяви на пресконференция в БТА председателят на Управителния съвет на Българската браншова камара „Пътища“ Стефан Чайков. Това ще е щета за всеки българин, казаха от камарата и допълниха, че след като фирмите дефинират точния размер на щетата, ще подадат сигнал до прокуратурата срещу участниците в междуведомствената работна група за това, че създавайки документ с невярно съдържание, са причинили щета на бюджета в особено големи размери.

Чайков посочи, че перата в сумата от 2 млрд лева са съответно: 520 млн. лева за доплащане на извършени дейности от 2020 г. включително, 1,2 млрд. лева по започнати ремонти дейности, които трябва да бъдат довършени и над 180 млн. лева по договорите с „Автомагистрали“ за ново строителство за предоставени материали и механизация по договорите на дружеството.

Все още се надяваме, че народните представители ще проявят мъдрост и загриженост за живота и здравето на гражданите, каза Чайков и посочи, че тези средства ги има в разписания бюджет на държавата. Той даде пример с това, че в перото „капиталови разходи“ в бюджета за 2022 г. са предвидени 8,4 млрд. лева, а към днешна дата изпълнението на капиталовите разходи е под един милиард лева. В бюджета на Пътната агенция има капиталови разходи за 1,1 млрд. лева, а изпълнението е 32 млн. лева, каза Чайков.

Пътностроителният бранш е финансирал дейността си от ноември насам на базата на кредити и факторингови плащания, получени от банките и от съответните им факторингови къщи, които са направени на базата на факта, че държавата поема ангажимента до 30 юни да се разплати, което означа, че те са със срок 30 юни, обясниха от камарата. От браншовата организация посочиха, че правителството, според тях, се опитва да предизвика и банкова криза, защото става дума за почти 500 млн. лева, които на 1 юли ще трябва да бъдат провизирани по някакъв начин или банките да предявят искове към Пътната агенция.