Сред наградените тази година на 31-вия Екофорум “Сребърна” е Мохаммад-Мурад Рашад Халвани, възпитаник на клуба, на когото предстои да стане част от името на България в Европейско младежко научно изложение “EXPO Science Europe 2022 г.” в Румъния през месец юли.
В периода 18-20 април т.г. в София той се представи успешно с проекта “Сравнителна характеристика на зоопланктоните съобщества в езерото Сребърна и блатото Малък Преславец” в Национален конкурс “Млади таланти”, организиран от МОН.
В екофорума ученикът от Езиковата гимназия в Силистра демонстрира пред областния управител Кръстева и нейния заместник Минчо Йорданов възможностите на разработката си за система за разширена реалност, каквато може да бъде ползвана в различни учебни дисциплини.

По материала работи Йордан Георгиев Оригинал на публикацията: kvorum-silistra.info