ДПС е фокусирано единствено и само върху защитата на един от депутатите в Движението за права и свободи – Делян Пеевски. Всички разговори от парламентарната трубуна и в медиите са в пълна защита на Делян Пеевски. Разбирам, че на ДПС това им е единственият фокус, но мисля, че може да се фокусираме и върху по-важни въпроси освен неговата цялостна и пълна защита. Българското население знае защо го правите. Това каза министър-председателят Кирил Петков от парламентарната прибуна.

Премиерът Кирил Петков участва в парламентарния контрол. Към премиера имаше едно питане, отправено от ДПС и то се отнася до Решение на Министерски съвет, с което е разрешено Министерство на транспорта и съобщенията и Национална компания “Железопътна инфраструктура” да подпишат договор за финансиране на проект “Модернизация на жп линия София – Драгоман – сръбска граница, жп участък Волуяк – Драгоман – фаза 1”, с отпусната финансова помощ в размер на 166, 2 млн. лева, оси