Визитка: Тодор Джиков е председател на Асоциацията на Картофопроизводителите, учредител и член на управителния съвет на Национална браншова камара “ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ”

Няма сектор в земеделието, който да ангажира толкова много работна ръка, пряко ангажирана на хектар, както са сектор “Плодове и зеленчуци”.Няма по ефективен сектор погледнато от социална гледна точка, от демографска гледна точка, от сектор “Плодове и зеленчуци”, който дава възможност прехрана на малки площи, който задържа населението в селските райони, особенно в планинските и полупланинските села.

Производителите на плодове и зеленчуци сме изпраени пред липса на пазари, липса на работна ръка, не се направи регулация на търговията и контрол на търговията и на едро и на дребно. Това убива конкуренцията и производителите!

Какво казва още Тодор Джиков, вижте във видеото