Днес в ранния следобяд държавната компания “Булгаргаз” внесе прогнозата си, а КЕВР се събра на закрито заседание.

Преди дни от “Булгаргаз” поискаха увеличение на цената от 30% заради наложилото се внасяне на алтернативни доставки. Това не беше прието от КЕВР и така беше отложено взимането на решение за приемане на нова цена на природния газ с 13 дни. Беше направена и проверка в “Булгаргаз” от Министерството на енергетиката, но не бяха открити нарушения.

Според последните изчисления на енергийният регулатор причина да бъде намалена първоначалната прогноза е, че в новата цена са включени количествата синьо гориво, които получаваме от Азербайджан.

От КЕВР припомнят, че прогнозата на “Булгаргаз” за юни засега предвиждат цена от 140 лева за мгвтч, която е сравнима с тази през април. Основна причина ще бъде уговорените доставки на американски втечнен газ през месеца. Очаква се официалното заявление на държавната газова компания да бъде внесено през следващата седмица.

Комисията за енергийно и водно регулиране определи новата цена на природния газ за месец май. Тя е с близо 14% по-висока или 162,17 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Според разчетите на регулатора, поради приключилия отоплителен сезон изменението на цената ще има минимално отражение върху сметките на битовите потребители.