Сега четете
Необратим ли е демографският спад на Русия?

Необратим ли е демографският спад на Русия?

https://religionnews.com/

В днешната глобална стратегическа среда Русия е един от основните играчи в международната система наред със САЩ и Китай. Неговата национална мощ включва огромни военни, разузнавателни и технологични способности, както и най-големия ядрен арсенал в света и категорична дипломатическа проекция, която разчита на асиметрични изравнители и умножители на сила. По същия начин Кремъл също е овладял езотеричното изкуство на хибридната война. Освен това, той съдържа огромни находища на природни ресурси, включително изкопаеми горива като нефт и природен газ, метални минерали, уран, скъпоценни камъни, прясна вода и дървен материал, наред с други. Освен това, въпреки че крайният му резултат все още не е ясен към този момент, руската инвазия в Украйна показва, че Москва е готова да използва военна мощ, за да възстанови статута си на основна сила, с която трябва да се съобразява. Въпреки това, дългосрочните демографски перспективи на страната изглеждат доста мрачни, въпрос, който представлява критична ахилесова пета. Ако това явление не бъде преодоляно, съдбата на Русия може да бъде решена по неблагоприятен начин. Излишно е да казвам, че намаляващото население може потенциално да компрометира амбициозните ревизионистки планове на Русия и може би дори собственото й оцеляване като национална държава.

Въпреки че Русия е деветата най-населена нация в света (със 145 милиона души), нейната гъстота на населението е мрачна. Със само 22 жители на квадратна миля Русия е под много по-малките страни като Нова Зеландия (45) и Белиз (43). Този контраст е още по-озадачаващ, като се има предвид, че Руската федерация обхваща повече от 6,6 милиона квадратни мили, което я прави най-голямата страна в света. От друга страна, руското население не е равномерно разпределено. Близо три четвърти от него се намират в Европейска Русия, района на запад от Урал, който представлява сърцето на евразийския бегемот. От своя страна, въпреки огромното си разширение, сибирският хинтерланд е слабо населен и съдържа само някои регионални нервни центрове, като Хабаровск, Новосибирск, Омск и Владивосток. Въз основа на тази диспропорция,

Освен това, коефициентът на раждаемост в Русия падна под нивата на заместване след разпадането на Съветския съюз и тенденцията на спад не беше върната до началото на 2000-те. През 2021 г. имаше 1823 раждания на жена, което е забележително подобрение в сравнение с цифрите, наблюдавани през 90-те години (най-ниската точка е наблюдавана през 1998 г., когато падна до 1,247). Коефициентът на заместване (средно 2,1 раждания на жена) все още не е достигнат. В дългосрочен план този спад може да се обясни в резултат на комбинацията от трудни обстоятелства, които са обезкуражили ражданията и повишената смъртност, включително няколко конфликта, продължителни икономически трудности, широко разпространен песимизъм, финансова нестабилност, обезценяване на валутата, деиндустриализация, лошо управление, политически сътресения , алкохолизъм и злоупотреба с наркотици, наред с други.

Много от тези проблеми са често срещани през последното десетилетие на 20-ти век, ера на постоянен хаос, която може да се разглежда като период на „Ваймарска Русия“. След като Владимир Путин и неговият клан Силовики поеха властта, имаше опит за разрешаване на сложни обществени проблеми, но засега успехът беше само частичен. В тази връзка Кремъл изрично заяви, че справянето с продължаващата руска демографска криза е спешен приоритет. В края на краищата, тъй като Русия е трудна за защита поради нейната уязвима геополитическа експозиция в самото ядро ​​на Евразия, обезлюдяването ще задълбочи слабостта на нейната позиция и може би дори ще насърчи потенциалните нашественици да нанесат удар. През последните няколко десетилетия беше постигнат известен напредък благодарение на благоприятните външни фактори (като високи цени на петрола), нарастващата сила на контрола, държан от държавата като котва на стабилността, възстановяването на националния морал и намесата на умели технократи. Въпреки това, в други области и не се виждат ефективни решения. Освен това остава да се види дали войната в Украйна ще доведе до голям брой военни жертви и дали въздействието на западните икономически и финансови санкции донесе сериозен демографски спад.

Съответно някои геополитически анализатори, мозъчни тръстове, лидери и политици твърдят, че дългосрочното влошаване на демографските недостатъци на Русия ще доведе или до нейното раздробяване, или до разпадане като функционална национална държава, като трайно подкопава статута на Русия като велика сила. В крайна сметка, без устойчива и изобилна работна сила, би било изключително предизвикателство да задържим страната заедно, да насърчим динамичен потребителски пазар, да съживим индустриалната производителност, да запазим силни военни способности и да запазим непрекъснатото съществуване на руската култура, идентичност и език. Освен това бързо застаряващото население е сигурна рецепта за икономическа катастрофа. По-младите поколения ще трябва да поемат нарастващата тежест да плащат пенсиите и социалното осигуряване на по-възрастните. на свой ред,

Накратко, демографското свиване води до пагубни последици за националната власт. Всъщност, според Ханс Моргентау, „никоя страна не може да остане или да стане първокласна сила, която не принадлежи на най-многолюдните нации на земята“. Всъщност историческият опит показва, че голямото население е необходима съставка за управлението на процъфтяващи империи. До известна степен подобна аксиома е валидна и в наши дни. Един от общите знаменатели, споделяни както от великите сили (като САЩ и Китай), така и от нововъзникващите сили (като Индия, Бразилия, Турция), е голямото население. Въпреки това връзката между изобилния демографски обем и доминиращата позиция не е толкова ясна. Никой не вярва, че Индонезия, Нигерия или Пакистан могат да постигнат глобална хегемония през 21-ви век само защото са много населени държави. От друга страна, нации с малко население (включително Израел, Куба или Швейцария) могат да компенсират ограничения си демографски размер с други елементи на национална власт, за да развият напористко отношение и удар далеч над тежестта си. Освен това коефициентите на раждаемост в напреднали страни като Германия (1,602), Япония (1,368) и Южна Корея (1,082) са много по-ниски, отколкото в Русия, но смъртта им не се смята непременно за неизбежна.

Следователно е спорно дали Русия наистина има преброени дни като велика сила поради неизбежния демографски здрач. И все пак подобна възможност представлява осъществим сценарий, така че Москва не може да си позволи да я пренебрегне само защото звучи неприятно, особено след като явлението може да застраши самото оцеляване на руската държава, като увеличи шансовете за външна агресия и/или имплозия. Ето защо е уместно да се проучи дали и как евразийската тежка категория би могла да се противопостави, да намали или — най-малкото — да се справи с проблемите, свързани с намаляващото му население. Всъщност, както е показано по-долу, по-внимателният анализ разкрива, че има допълващи се стратегически курсове на действие, които Москва вече следва, но всички те водят до значими предизвикателства, рискове и трудности. Тъй като няма изобилие от карти, с които Кремъл може да играе, повишаването на ставката и целта по-високо е вероятно единственият път напред. Отстъпването би било еквивалентно на признаване на поражение.

 

Насърчаване на по-висока раждаемост

Най-пряката намеса включва насърчаване на по-висока раждаемост сред руското население. Това може да стане чрез идеологически елементи и чрез предлагане на материални стимули. Първото е свързано с възраждането на „семейните ценности“ чрез мобилизирането на организираната религия като инструмент за обществено влияние. Всъщност, както повечето други авраамски религии (включително много клонове на християнството), Руската православна църква силно подкрепя традиционните възприятия за ролите на половете, брака, майчинството, отглеждането на деца, родителството, социалните нрави, вярата като елемент, който осигурява усещане за значимост, и мястото на индивида като член на общност от единоверци. Не е изненадващо, че подобни учения благоприятстват развитието на консервативни идентичности, мироглед и начин на живот. по същия начин,

Що се отнася до нейните демографски последици, тази доктринална рамка насърчава растежа на раждаемостта. Наистина, силно религиозни групи като евреите хареди, евангелските християни или благочестивите мюсюлмани са склонни да имат големи семейства. Това е една от причините управляващият клан Силовики да ухажва Руската православна църква като идеологически и политически съюзник. Дори президентът Путин изрично се представи публично като вярващ. Чрез споменатото партньорство Русия се стреми да се позиционира като неовизантийска цивилизационна опора на православния християнски свят – хегемонната религиозна деноминация на страната – която открито отхвърля класическия западен либерализъм, школа на мисълта, чиито принципи включват индивидуална свобода, секуларизъм, космополитизъм, на самозадоволяване и силно недоверие в структури като религията, семействата и държавата. Освен това някои от лидерите и духовниците на религиозните малцинства, присъстващи в Русия, също са кооптирани, което е разбираемо, като се има предвид, че въпреки че Русия е предимно славянска нация, тя също е действала като мултиетническа империя от векове.

На пръв поглед този път може да изглежда противоинтуитивен в страна, в която марксизмът – който предписва налагането на войнстващ атеизъм – е официалната идеология на държавата повече от седем десетилетия. Също така звучи доста старомодно от гледна точка на западните наблюдатели, но трябва да се има предвид, че едва ли за първи път религията се използва като инструмент за управление на държавата. Парафразирайки кардинал Ришельо, държавата – за разлика от вечните души на хората – няма безсмъртие, така че нейното „спасение“ изисква навременното и хитро използване на светски методи. Освен това, това би било в съответствие със съвременното завръщане на религията като основна политическа сила на места като Турция, Израел, Полша, Иран, Бразилия и дори САЩ. Въпреки това, въпреки че Православната църква е важен носител на влияние в руското общество, този път има своите граници. Всъщност огромното мнозинство от руските граждани номинално са класифицирани като православни християни, но почти половината (44%) от тези под 25 години не се считат за религиозни. С други думи, този подход може да не е достатъчен, за да убеди по-младите поколения да имат повече деца.

Вторият вариант включва политики, които предоставят стимули, които подкрепят по-големи семейства. Всъщност, за да насърчи „майчинския капитал“, руското правителство — не за разлика от други европейски държави, изправени пред подобни демографски проблеми — въведе пронаталистични мерки като разпределение на социални помощи, данъчни облекчения и безплатно хранене за ученици. Идеята е, че тези икономически награди могат да улеснят двойките с ниски доходи да имат деца. И все пак е съмнително дали раздаванията са достатъчно мощни, за да компенсират структурните явления, които намаляват желанието на хората да се възпроизвеждат, включително технологичните промени, урбанизацията, модерността, наличието на контрацептиви и все по-взискателната професионална среда.

 

Регионална хегемония в постсъветското пространство

Много е писано за безмилостната кампания на Москва да си върне предишната позиция на регионален хегемон в постсъветското пространство, интерес, чиято обосновка отговаря на геополитиката, националната сигурност и великата стратегия. Въпреки това, този опит за възстановяване на сферата на влияние, която някога е била притежавана както от Руската империя, така и от Съветския съюз, е мотивиран и от факта, че няколко страни в така нареченото „близко чужбина“ съдържат значителни популации от етнически руснаци, рускоговорящи и други общности, които споделят определени общи знаменатели с руснаците по отношение на история, религия или социокултурни профили. До известна степен това предизвиква концепцията за т. нар. „руски свят“. С други думи, непосредствената периферия на Русия представлява огромен резервоар от хора, ресурсът, който й липсва най-много.

Желанието да се събере този външен демографски бонус е една от ключовите причини, които обясняват силния интерес и активното участие на Кремъл в Украйна, Кримския полуостров, Донбас, Беларус, Кавказ, Приднестровието, Централна Азия и Балтийските страни. Например, въпреки че Украйна също има намаляващо население – явление, ускорено от голямото изселване, предизвикано от продължаващата война – страната все още може да предложи значителен демографски бонус, който си струва да бъде усвоен. Освен това усилията, положени от Москва за насърчаване на реинтеграцията – отразени в създаването на рамки като Евразийския икономически съюз или Организацията на Договора за колективна сигурност и проекти като обединението с Беларус – под ръководството на Русия, са стъпала към целта за компенсиране на демографския спад на Русия . идеологически, този курс на действие отговаря на това, което доктрината на евразийството поддържа за състоянието на Русия като духовен имперски наследник както на византийците, така и на монголите. Освен това доставянето на руски паспорти в някои от тези области и създаването на факти на място – като анексии или откровени военни интервенции – са изрично оправдани като израз на ролята на Руската федерация като краен защитник на етническите руснаци, дори ако са родени и израснали в съседни страни.

Въпреки това това преследване е сложно и предизвикателно. Например, има различни нагласи. Населението на Беларус, Източна Украйна ‒ често наричано „Новоросия“ ‒ Армения, Казахстан, Абхазия, Южна Осетия таят русофилски настроения, но други групи (западни украинци, грузинци и неславянските народи от Балтийско море) са дълбоко неохотни да се озовават отново под руския сюзеренитет. От друга страна, азербайджанците, узбеките и туркмените са прегърнали ориентация на строг стратегически неутралитет, но те яростно защитават своята независимост и идентичност. Места като Приднестровието дори не са в съседство с руска територия, така че евентуалното им усвояване изглежда малко вероятно, поне за момента. По този начин, за да се повиши привлекателността на своето гравитационно привличане,

Постигането на регионална хегемония в постсъветското пространство е крайъгълният камък на съвременната руска голяма стратегия и реализирането на тази амбиция би било голямо геополитическо постижение, което би могло да донесе демографски ползи. И все пак, както отбелязва Макиавели, в сферата на висшата политика нищо важно не може да се постигне без излагане на значителна опасност. В това отношение рисковете, свързани с този проект, включват предвидимо засилване на геополитическото съперничество с НАТО на множество фронтове, токсичните последици от войната в Украйна, перспективата за пробуждане на локални замразени конфликти, повече „цветни революции“, напрежение с регионалните сили, като например като Турция и Иран, центробежни сили – като сепаратистки милиции или джихадистки бунтове – и контрапродуктивните ефекти от използването на твърде много твърда сила. Следователно Москва трябва внимателно да начертае курса си. Планът може да бъде дерайлиран в резултат на грешни изчисления или враждебна намеса. При тези обстоятелства прибягването до чиста военна принуда в голям мащаб може да има обратен ефект, тъй като ще представи Москва като нелегитимен и жесток имперски завоевател, а също и защото голям брой жертви във война може да накара Русия да кърви тежко, ускорявайки още повече самият процес, който руснаците отчаяно се опитват да избегнат.

 

Търсенето на Lebensraum в Арктика

Далеч от неутрално, изменението на климата е явление, което води до политически последици, особено в система с нулева сума, в която относителните печалби са по-скоро правило, отколкото изключение. Следователно, дори ако това ще отприщи отрицателно въздействие за няколко държави, то може да представлява и полезен външен ефект за други. Трябва да се отбележи, че тъй като географията оформя поведението на държавите в международната политика, тектоничната трансформация на околната среда вероятно ще действа като геополитически промени в играта по отношение на реалностите, свързани със стратегическия контрол на физическото пространство и глобалния баланс на силите.

В този случай Русия е в добра позиция да използва предимствата, произтичащи от повишаването на температурите в Арктика. Близостта на сибирското крайбрежие до Северния полюс, наличието на шлюзове – като пристанищата Мурманск, Архангелск и Владивосток – нейният несравним флот от ядрени ледоразбивачи и научната й експедиционна експертиза дават на Москва водещо предимство в надпреварата за завладяване на най-северният ъгъл на света. Топенето на ледените покривки в крайна сметка ще предостави прозорец от възможност за използване на огромните находища на природни ресурси, открити там (изкопаеми горива, метални минерали, прясна вода и рибарство) през следващите десетилетия, както и за преследване на имперска амбиция, която остава неудовлетворена оттогава времето на царете: придобиване на достъп до пристанища с топла вода, за да се развие способността да се превърне Русия в морска сила от световна класа. Руската федерация най-накрая ще има неограничен шанс да участва в международната търговия и да доминира – военно и геоикономически – над Северния ледовит океан. Материализирането на този сценарий може да направи Сибир обитаем за първи път в съвременната история, когато дълбоката тундра се отдръпва. Неговото икономическо съживяване би могло да генерира стимули за привличане на заселници от други части на Русия в търсене на по-добри възможности и желаещи да започнат нов живот там в общности от граничари и пионери. Следователно очакването е, че получената бонанза може да действа като катализатор на демографския растеж. Руската федерация най-накрая ще има неограничен шанс да участва в международната търговия и да доминира – военно и геоикономически – над Северния ледовит океан.

Материализирането на този сценарий може да направи Сибир обитаем за първи път в съвременната история, когато дълбоката тундра се отдръпва. Неговото икономическо съживяване би могло да генерира стимули за привличане на заселници от други части на Русия в търсене на по-добри възможности и желаещи да започнат нов живот там в общности от граничари и пионери. Следователно очакването е, че получената бонанза може да действа като катализатор на демографския растеж. Руската федерация най-накрая ще има неограничен шанс да участва в международната търговия и да доминира – военно и геоикономически – над Северния ледовит океан.

Материализирането на този сценарий може да направи Сибир обитаем за първи път в съвременната история, когато дълбоката тундра се отдръпва. Неговото икономическо съживяване би могло да генерира стимули за привличане на заселници от други части на Русия в търсене на по-добри възможности и желаещи да започнат нов живот там в общности от граничари и пионери. Следователно очакването е, че получената бонанза може да действа като катализатор на демографския растеж. Неговото икономическо съживяване би могло да генерира стимули за привличане на заселници от други части на Русия в търсене на по-добри възможности и желаещи да започнат нов живот там в общности от граничари и пионери. Следователно очакването е, че получената бонанза може да действа като катализатор на демографския растеж. Неговото икономическо съживяване би могло да генерира стимули за привличане на заселници от други части на Русия в търсене на по-добри възможности и желаещи да започнат нов живот там в общности от граничари и пионери. Следователно очакването е, че получената бонанза може да действа като катализатор на демографския растеж.

Съответно, това „криополитическо” търсене на Lebensraum в Арктика има обещаващ потенциал за повишаване на цялостната жизнена сила на руската държава като жив организъм. Освен това в това начинание времето е на страната на Москва. Освен това плановете на Пекин да създаде „Полярен път на коприната“ като геоикономически коридор, който свързва Азия с Европа чрез корабни пътища през Арктика, също могат да бъдат полезни за интересите на Москва, тъй като те обмислят надграждане на съществуващата инфраструктура, създаване на нови транспортни канали, потокът от инвестиции и търговия, добивът на суровини и генерирането на много печеливши бизнес възможности.

Въпреки това бъдещето не е записано в камък. Кремъл ще се нуждае от настойчивост, тясна координация с Пекин, за да изгради печеливша рамка, щателно формулиране на стабилни политики, които привеждат наличните средства в съответствие с планираните резултати, и много ресурси, за да го осъществи. В противен случай възможността ще бъде пропусната. Има обаче една важна уловка, която не може да бъде пренебрегната. Като се има предвид широкообхватното значение на това, което е заложено на карта, други циркумполярни държави – включително САЩ, Канада и скандинавските страни – ще се опитат да ограничат руските амбиции там, за да продължат своите собствени геополитически програми в далечния север. Имайте предвид, че като страничен продукт от войната в Украйна, Финландия и Швеция вероятно ще се присъединят към НАТО. съответно, тези сблъскващи се интереси ще подклаждат интензивна стратегическа конкуренция между евразийските сили и Запада, отваряйки още един фронт в новата Студена война. Накратко, този път може да бъде едновременно полезен и опасен.

 

Вижте и

Надграждане на технологичните възможности

Сам по себе си, технологичният прогрес няма силата да спре демографската криза, но иновации като автоматизацията на систематизирани индустриални процеси, модерна роботика и изкуствен интелект могат да изпълняват задачи, традиционно поемани от човешки оператори в бизнес дейности и бойни полета. Други като квантовите изчисления и нанотехнологиите могат експоненциално да подобрят способността за предоставяне на резултати с висока добавена стойност с по-малко ресурси. Следователно той представлява актив, който може да компенсира недостига на работна ръка и войници. Освен това, дори ако общата наличност на работна сила намалява, качеството, конкурентоспособността и сравнителните предимства на специализирания човешки капитал все още могат да бъдат насърчавани във високотехнологична професионална среда. следователно,

От началото на 20-ти век руснаците със сигурност са наясно с нарастващото стратегическо значение на технологиите. Под драконовското управление на Сталин Съветският съюз изпълнява амбициозен план за ускорена индустриализация като приоритет за преодоляване на пропуските, които биха могли да компрометират националната сигурност. Не е изненадващо, че в днешно време Руската федерация има четвъртото място в света по брой на завършилите STEM. Въпреки това по отношение на технологичните възможности Русия е в парадоксална ситуация. Разполага с военно-промишлен комплекс, който произвежда най-съвременни оръжия и е една от водещите сили в областта на аерокосмическата индустрия. Независимо от това, подобни предимства рядко надхвърлят областта на отбраната, националната сигурност и разузнаването. За разлика от тях, гражданският и търговският сектор на руската икономика са силно остарели, недостатъчно финансирани и недоразвити. По-специално, Русия е създала изследователски и развойни сайтове – като Зеленоград и Иновационния център Сколково – чиито проекти биха били полезни за генериране на модерни технологични изобретения, които могат да използват пазарния потенциал на така наречената „Четвърта индустриална революция“. Следователно тези клъстери могат да подкрепят диверсификацията на структурния профил на руската икономика, която все още силно разчита на износа на стоки като източник на твърда валута.

Освен това, демографската полза от реиндустриализацията е, че тъй като увеличава богатството и развитието, процесът може да създаде благоприятни условия, които насърчават хората да имат деца въз основа на предположението, че просперитетът може да осигури светло бъдеще и възнаграждаващи възможности за тяхното потомство. Независимо от това, липсата на кредит, налагането на икономически санкции (като ограниченията на западния износ на високотехнологични артикули за Русия), финансова нестабилност, недостатъчна вътрешна икономическа взаимосвързаност и ограничен достъп до международна търговия в резултат на състоянието на Русия като де факто страната без излаз на море представлява мощни препятствия, които не могат лесно да бъдат преодолени. Следователно преследването на този курс на действие ще изисква много по-големи усилия. В противен случай, стагнацията няма да предизвика индустриалния тласък, който е необходим, за да се противодейства на пагубните последици от остър демографски спад. Тъй като надпреварата за глобално технологично превъзходство се засилва, изпълнението на този императив става още по-належащо.

Заключителни бележки

Демографската криза на Русия представлява проблем, който може да разкрие нейната позиция като велика сила в обозримо бъдеще. Часовникът тиктака и ако тази структурна слабост не бъде ефективно преодоляна скоро, въпрос на време е да се достигне точка без връщане. Преждевременно е обаче да се предполага, че Русия вече е обречена, независимо от всичко. Населението със сигурност е важно и инерцията може много добре да доведе до разпадането на Русия като функционална национална държава, но ходът на историята се определя от безброй фактори.

Тъй като бездействието не е опция, се прилагат няколко стратегии за предотвратяване на подобна катастрофа или – най-малкото – за намаляване на най-корозивните й последици, но никоя от тях не може да се разглежда като сребърен куршум. Ето защо, дори приближаването на тези предизвикателства да е трудна битка, Москва няма друг избор, освен да удвои и да събере всички ресурси, способности и инструменти, с които разполага, за да предотврати заплашващата перспектива за обезлюдяване и да измисли контрамерки. Заветът на историята диктува, че когато самото оцеляване на една нация е заложено на карта – особено ако тази нация се окаже голяма сила – има решителна решимост да се действа агресивно в опит да се достигне до по-сигурна дестинация.

Независимо дали руският хазарт е успешен или не – той може да доведе или до катастрофални разруха, или до повишена безопасност – ударните вълни от последствията ще резонират за десетилетия напред. Тъй като това е буквално въпрос на живот и смърт, всички залози отпадат.

По материали на www.geopoliticalmonitor.com
religionnews.com/

 

Драга Попова e доктор по Национална сигурност със защитен дисетрационен труд по направление  „Психология и управление на полицията“ на факултет „Полиция“ при Академията на МВР. Притежава три магистатури  /педагогика, право и национална сигурност/ както и разнообразен професионален стаж.

Особено полезна е нейната кариера на различни позиции в системата на МВР и Националната сигурост. Натрупаният опит й дава възможност да пише аналитични текстове и материали за Любословие.БГ към чиято редакционна колегия е част от началото началото на 2022 г. 

 

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре