„Свети Георги, Змеят и психоисторическата война“.

Какво е психоисторическа война? Как чрез нея се подчиняват политическите, културните и икономическите елити на една нация, а от там и самата нация?

Как чрез методите на психоисторическата война се променят начина на мислене, светоусещане и възприятие на хората?

Как ние, българите, без дори да се усетим, се включваме във войната срещу нас.

Нека си спомним ние не сме роби, предатели, страхливци, мързеливци, прости и пр. Тези представи са част от психоисторическата война срещу нас. Нека ги отхвърлим, нека си спомним кои сме всъщност- първата крачка към достойно настояще и бъдеще.

И накрая- психоисторическата война срещу нас – първият доказан случай- византийският иширет иконата Свети Георги убива Змея. На символно нива българският воин – конник убива българския символ на мъжество, светлина, защита- Змеят.

Ние сме тези, които носят цивилизация. Ние сме тези, чията цивилизация се гради върху доброто. Ние сме!