Сега четете
“Ролята на младежки делегат към ООН”

“Ролята на младежки делегат към ООН”

И тази учебна година зачова силно за студените във  Факултетът по икономически и социални науки (ФИСН) на Пловдивски Университет “Паисий Хилендарски” въпреки онлайн формата на водене не лакции. Като преподавател в Катедра Политически науки и национална сигурност, съм горд, че със студентите и колегите ми създаваме силни текстове и предаваме щафетата на младите бъдещи учини за нови, адекватни, отлично обосновани и мотивирани аналитични текстове. Като главен редактор за мен е удоволствие “Любословие” да е символичен домакин на авторските тестове но факултативната дисциплина  “Политология”.

Есе на тема “Ролята на младежки делегат към ООН”

на

Христиана Сабинова Антонова, спец.:МИО, фак.№ 2108341014

Ролята на младежките делегати е да представят мненията на младите хора от България, които са проучили с национална анкета преди работната си визита, да представят добри практики на младежки организации, успешни политики на страната в конкретната сфера и предложения за подобряване на политики на ООН за младите хора. След завръщането си от работната визита, делегатите имат отговорността да „пренесат“ знанията, ценни практики и политики на ООН на национално ниво като организират събития по приоритетите в мандата си, осъществят диалог с институциите, релевантни по темите, реализират онлайн кампании и информационни срещи.

Като младежки делегат, бих приоритизирала популяризирането на неформалното образование. Образованието заема основно място в живота на всеки млад човек. Настроенията сред учениците и студентите спрямо настоящото състояние на образованието в страната са преобладаващо отрицателни. Смятам, че докато проблемите на формалното образование се редуцират постепенно чрез работата на МОН, неформалното се нуждае от популяризиране сред младежите и особено тези в по-малките населени места. Много малка част от учениците от малките градове и села проявяват интерес към извънкласни дейности, които биха допринесли за тяхното усъвършенстване. Личният ми опит показва, че неформалното образование, под формата на семинари, конкурси и обучения, е добър начин за създаване на контакти между младежи със споделени интереси, за кариерно ориентиране, както и за повишаване на мотивацията и личностно развитие. Всичко това допринася за превръщането на обикновения млад човек в конкурентноспособен и пълноценен член на гражданското общество.

За да проучат мненията на младите хора, да популяризират политики на ООН и да осъществяват диалог с представители на институции в България, младежките делегати и техният екип от доброволци, който избират в началото на своя мандат, организират различни събития. Аз бих се концентрирала върху темата “Ролята на младите в обществото и как да бъдем пълноценна част от гражданското общество в страната”. Ще проведа серии от семинари/дискусии, като целева група ще избера ученици от малки населени места и малцинствени групи. Събитията биха могли да се реализират без нужда от финансова подкрепа, тъй като е възможно да се провеждат онлайн. Опитът ми сочи, че ръководството на по-малките гимназии винаги откликва позитивно на предложенията за дейности, които могат да подпомогна интеграцията и развитието на техните ученици. Средствата, от които бихме имали нужда са убедителност и постоянство.

Мандатът на младежките делегати продължава 18 месеца, в началото на който те правят план за дейности и инициативи на национално ниво. Често задаван въпрос е колко време средно отделя един младежки делегат в рамките на Програмата. Няма универсален отговор, тъй като делегатите имат гъвкавост при изпълнение на заложените си цели, но се изисква да предвидят и отделят нужния ресурс от време за тяхното постигане. Очаква се кандидатите да преценят обективно дали ще успяват да комбинират участието си в Програмата с други свои задължения. Български младежки делегат към ООН е доброволна позиция и практиката показва, че е възможно тя да бъде комбинирана с други ангажименти като: посещаване на университет, работа и участие в други доброволчески инициативи. Смятам, че мога да популяризирам програмата сред своите връстници и общност и да бъда за пример по време и след приключването на мандата ми, за да остана добър пример за следващите младежи, които биха се включили в програма. Тази работа е приоритет в графика ми и ще съумявам да я съчетавам с настоящите си ангажименти без проблем.

Вижте и

За да бъдеш младежки делегат според мен трябва да притежаваш дадени качества, които не всеки млад човек притежава. Ценностната ти система трябва да бъде на по-високо ниво. За мен лично на първо място е семейството, след това трябва да си справедлив, коректен, компетентен, да проявяваш разбиране, но в същото време и професионализъм. Смятам, че бит била чудесен делегат, защото има какво да покажа, докажа и да оставя след себе си.

 

 

 

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре