Режем одеалото от единия край и го пришиваме към другия, с идеята одеалото да стане по дълго…
Дежа вю е да се прави структурна реформа с идеята “да има повече полицаи близо до хората”…
А твърдението, че администраицията в структурите на МВР е под 10 % няма нужда да го коментирам. Всеки, който по някаква причина се е сблъскал с тази институция, има много по-ясна представа от министъра на вътрешните работи, за състоянието на кадрите и щатовете…
Всеки се захваща със структурната реформа… а менталната кога!?
Следва продължение… 🙂
Поредната реформа в МВР…
Режем одеалото от единия край и го пришиваме към другия, с идеята одеалото да стане по дълго…
Дежа вю е да се прави структурна реформа с идеята “да има повече полицаи близо до хората”…
А твърдението, че администраицията в структурите на МВР е под 10 % няма нужда да го коментирам. Всеки, който по някаква причина се е сблъскал с тази институция, има много по-ясна представа от министъра на вътрешните работи, за състоянието на кадрите и щатовете…
Всеки се захваща със структурната реформа… а менталната кога!?
Следва продължение… 🙂
28