От доста време Google приема заявки за премахване на лична информация от резултатите при търсене. Сега тази възможност се разширява и става още по-полезна за потребителите.

Google вече дава възможност за изискване за премахване на информация като телефонни номера, мейл и физически адреси. Освен това ще могат да бъдат заличавани логин данни.

От компанията ще преглеждат заявките за премахване на съдържание, за да се уверят, че те са автентични. Няма да бъдат премахвани данни, които са от публичен интерес. Новият ход е част от усилията на Google да ограничи разпространението на чувствителни данни.

От миналата година потребителите под 18 години могат да изискат и премахването на снимки при търсене на изображения. С новите мерки ще се ограничат неприятни практики като тормоз и следене, при които се разчита на търсене с Google.

Източник: Google