Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране към Столичния общински съвет се събира на извънредно заседание днес в 13.30 часа.

Съветниците ще се запознаят с готовността на „Топлофикация София“ ЕАД да започне работи съгласно кризисните планове на дружеството във връзка с преустановяването на доставките на природен газ от Русия.

В сряда кметът на София Йорданка Фандъкова съобщи, че са гарантирани всички необходими количества природен газ за „Топлофикация София“ и за автобусите на „Столичен автотранспорт“ до края на месец май.