На Светли четвъртък: Неосъществените мечти и желания ще Ви се сбъднат!

Не трябва да се върши  никаква домакинска и полска работа – да не се перат и простират бели дрехи, защото ще се слуши нещо лошо!

По време на Светлата седмица всеки ден има богослужения, както на Великден.

Четвъртък е късметлийски ден. Светлият четвъртък е единствен, който по традиция се смята за щастлив. Смята се, че на този ден, всички места, където живеят нечестивите сили са затворени, че по земята излизат добри божества, затова и на хората в този четвъртък им върви. Този ден трябва да се започне работа, особено тази, която обикновено не ви върви от ръка. Също така трябва да се отправи молба за изгубено желание и то ще се изпълни.

Според народните вярвания обаче този ден е наречен „Лош“. Това е вторият ден от седемте четвъртъка до Спасовден и му се отдавало особено внимание.

На Светли четвъртък, четвъртият ден след Възкресение Христово в местността „Света Петка” край Стрелча по традиция се търкалят червени яйца. Край параклиса се събират хора, като за децата това е една от най-вълнуващите местни традиции.

На 27 април почитаме и важна личност, свързана с Иисус Христос и с неговите последователи. Почитаме един от най-близките последователи на Иисус Христос – Свети Симеон, когото наричали брат Господен, но само по плът.

Казано по друг начин, Свети Симеон бил племенник на Свети Йосиф – обручника на Дева Мария. Ако Иисус Христос беше син на Свети Йосиф, а не Син Божий, Свети Симеон щеше да бъде негов първи братовчед.

Свети Симеон е син на Клеопа и брат на Свети апостол Яков – първият епископ на Йерусалим.

 

Бидейки толкова близо до Иисус Христос в семейно отношение, Свети Симеон и неговият брат Свети Яков станали едни от най-близките последователи на Сина Божий.

След като Христос възкръснал, а на 40 ден се възнесъл на Небесата, Светият дух осенил неговите апостоли и ученици.

Те започнали да говорят различни чужди езици и се пръснали по света, за да разпространяват словото Божие.

Към земите на България се отправили Свети Ерм, Свети Андрей Първозвани и Свети Павел.

После те също се отправили в други точки на Европа, но е чест, че по нашите земи са ходили тези най-свети мъже.

 

Свети Симеон се установил в Юдея и там проповядвал знанията, придобити от беседите на Иисус Христос.

Неговият брат Яков бил избран за епископ на Йерусалим.

През 63 г. сл. Хр. Свети Яков бил убит от неверниците с камъни.

Християните избрали неговия брат Свети Симеон да заеме длъжността епископ на Йерусалим.

Започнала войната между юдеите и римляните, за която Иисус Христос говорил в храма на Велики вторник. Той предсказал пагубно бъдеще за Йерусалим.

Първата стъпка към това пагубно бъдеще била именно тази война, която завършила с разрушаване на храма и на самия Йерусалим.

Населението, което оцеляло по време на войната, напуснало руините и се установило в гр. Пела.

Когато римляните превзели града на градовете Йерусалим, те започнали да издирват дали не са останали живи наследници от Давидовия род, защото се страхували да не бъде възстановено царството на юдеите.

Войниците завели при градоначалника Свети Симеон, който вече от няколко години бил епископ и се ползвал с уважението на християните.

Римлянинът градоначалник направил опит да накара Свети Симеон да се отрече от своята вяра, на която служил толкова дълги години.

Той отказал и бил осъден на изтезания, които приел с подобаващо християнско достойнство.

През 107 г. Свети Симеон бил разпънат на кръст като Иисус Христос, Свети Петър, Свети Андрей  и други мъченици.