Среден 3.18″ е средният успех, който децата пишат на държавата за грижите й през изминалата година. Това показва мониторинговият доклад “Бележник 2022: Какъв е средният успех на държавата в грижата за децата?”, представен днес от Националната мрежа за децата. През 2020 г. общата оценка за работата на държавата и институциите в грижата за децата бе “среден 3.09”.

“Бележник” е независим доклад, който оценява напредъка на държавните политики за децата в различни области – участие на децата, благосъстояние на децата, семейна среда и алтернативни грижи, закрила от всички форми на насилие, правосъдие за деца, ранно детско развитие, детско здраве, образование, спорт, култура и свободно време. Той включва и конкретни препоръки за бъдещата работа на държавата и институциите.

Автори на Бележник 2022 са 30 експерти от гражданските организации и 7 външни оценители. Чрез проведените анкети във формирането на оценките и препоръките са се включили и 160 деца, млади хора, родители и професионалисти, както и децата -“рапортьори” от Националния Юрочайлд форум. Акцент в Бележник 2022 е темата за управление в криза и как се отразиха пандемията от COVID-19, политическата криза през 2021 г., социално-икономическата ситуация и войната в Украйна върху системата за социална закрила в България.