В масовото съзнание на Разпети петък в църквата се минава под масата за здраве и така се опрощават греховете. Това обаче не е така. Минаването под масата е поклон пред плащеницата на Христа, а опрощение на греховете се получава само след изповед.

Вярващите носят цветя в църквата, все едно отиват на погребението на любим човек. Пред гроба те се покланят на изображението, целуват Христовото тяло, евангелието и кръста и оставят цветята си. След това се навеждат и преминават под “масата”, а после отново се покланят пред издигнатия голям Кръст, изображението на св. Богородица и св. Йоан Богослов и ги целуват.

Свещеникът дава на всеки цвете за благословение – символ на надеждата и вярата, че още малко и гробът ще остане празен и Христос ще възкръсне. Цветето се носи вкъщи и се слага над иконата.

На този ден се служи “Опело Христово”. След като се изнесе Плащеницата на вечерното богослужение, с нея се обикаля около храма и символично се извършва погребението на Христос. В края на литургията свещеникът взема Плащеницата от престола и я полага в “гроба” в центъра на храма.