Адв. Димитър Киров отговаря на въпросите “Какво кара хората  да не се бунтуват?” “Защо приемат всичко което се случва?” и “Какво да се прави след тази тежка обстановка по света и у нас?”