Първенците ще представят страната ни в Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който е част от инициативите на Европейската общност за насърчаване на научното творчество сред младото поколение. Младите изследователи получиха грамоти и награди от по 1500 лева.

Проектът на Стивън Огнянов в областта на математиката представя нови формули за двудиагоналното разлагане на матрици.

Проектът на Радостин Чолаков е в областта на информатиката – за прилагане на архитектури за дълбоко обучение върху таблични данни.

Изследването в областта на биологията на Петър Жотев е свързано с възможността за избор на пола при бозайници, отглеждани като селскостопански животни.

“Ще имате възможност да се развивате навсякъде по света, но се върнете тук в България, за да сътворявате своите мечти. Не се притеснявайте от предизвикателства. Вие сте сред най-добрите. Носете с гордост вашите отличия“, пожела заместник-министърът на образованието Мария Гайдарова на наградените ученици.