Представят анализ за резултатите от дейността на Прокуратурата на Република България за периода 2019-2021 година, както и експертни предложения за изменения в Наказателно-процесуалния кодекс и Наказателния кодекс.

“Ние ще ви кажем нашата истина и моята истина с факти. Ние се опитахме да излъжем ЕС, а сме напът да излъжем себе си. Искахме да получим положителните неща от ЕС, но без да поемем задълженията – говоря за собствената си сфера, правовата държава и върховенството на закона”, заяви Гешев.

Ние се променяхме, но не се променихме достатъчно заради самите нас. Трябваше да отчетем формално нещо, но не желаехме реално да го свършим. Променихме се, в политически аспект, под натиска на Механизма за сътрудничество и проверка, но ние самите превърнахме този механим във вътрешнополитически инструмент в последните години и той стана безполезен и го обезмислихме с вътрепнополитическите си борби, каза още той.