След разследването срещу кмета на Варна Иван Портних, МВР даде на прокуратурата и кмета на София Йорданка Фандъкова.

Вътрешното министерство изпрати до медиите обобщена информация, получена от ГДНП и ГДБОП, за случаи с висок обществен интерес, засягащи публични лица, заемащи ръководни длъжности в държавните и общински администрации, корупция, здравеопазване и др. – за периода от 01.01.2021 г. до 25.03.2022 г.

Данните са по приключили преписки и проверки на МВР, изпратени са на прокуратурата, но все още няма извършени действия.

От таблицата с данни става ясно, че са изпратени и материали срещу кмета на София заради прието решение от 17.05.2018 г. от СОС при Столична община. Според подателя кметът на София е запозната в детайли с проекта за „Проектиране и изграждане на инсталация за комбинирано производство на енергия в София, с оползотворяване на RDF” за изграждане на инсинератор, включително с екологичните и финансови последствия от него. Подателят твърди, че документите, внесени в СОС от кмета на гр. София, са с невярно съдържание.

Случаите касаят различни хора, като сред тях са служители на Областна администрация София-град, кметовете на София, Видин и още няколко общини, магистрати от прокуратурите в Ямбол, София и Бургас, служители на столичната здравна каса, ръководството на БНБ, служители на Българската агенция за инвестиции, директорът на здравната каса в Плевен, директорът ОПОС и бивш началник на кабинет на МОСВ, служебният министър на здравеопазването, директорът на Национален дворец на културата (НДК), главният архитект на София, главният прокурор и свързани с него лица, депутат.

Малко по-късно от прокуратурата отговориха с писмо до медиите. В него се казва: “Законодателят е предвидил прокурорът да упражнява контрол за законосъобразното протичане на разследването, така също и неговото ръководство с цел привличане към наказателна отговорност на лица, за които в хода на разследването са събрани достатъчно данни за извършено престъпление. В хода на водена проверка или образувано досъдебно производство прокурорът дава указания на разследващите органи, които имат задължителен характер. В изпълнение на своите правомощия прокурорът взема решение за образуване на наказателно производство на база вътрешно убеждение и преценка с оглед събраните доказателства за извършено престъпно деяние”.

Информация по конкретни наказателни производства може да бъде предоставяна на българската общественост едва след получаване на разрешение от съответните наблюдаващи прокурори, се казва още в съобщението  на обвинението.

Прокуратурата съобщава още, че няма да коментира изброените в т.нар. „справка  с данни“, по голяма част от които текат активни действия по разследването, назначени са множество експертизи и други процесуални действия.

В позицията на обвинението се казва още: “Съгласно Закона за МВР, дейността по разследване на престъпления се осъществява от полицейски органи съгласно установения ред в НПК и без намесата на политическото ръководство на Министерството на вътрешните работи, каквато практика се забелязва в последните месеци. Никъде в българското законодателство не е предвидено наблюдаващите прокурори да уведомяват за предприетите действия органите на МВР, още по-малко, вътрешния министър, който няма компетентност по извършването на процесуални действия”.

Според прокуратурата това е “поредната едностранна атака от страна на изпълнителната срещу съдебната власт”. Прокуратурата няма да позволи да бъде въвлечена в неконструктивен „диалог“, който погазва конституционно заложения принцип за разделение на властите, се казва още в съобщението. И се допълва: “Против интереса на българските граждани е прокуратурата да възприеме подхода, налаган от лица, временно ръководещи институции на изпълнителната власт, за нарушаване устоите на правовата държава”.

“И занапред прокуратурата ще следва въведения още през 1991 г. от законодателя принцип за разделение на властите. Неприемлив е опитът на отделни представители на изпълнителната власт да изземват компетенции като неправомерно целят убеждаване на обществото в правилността на действията им, във виновността на отделни граждани и субекти без дори част от тях към момента да са привлечени към наказателна отговорност. В този случай прокуратурата е длъжна да съблюдава за спазване разпоредбите на националното и европейското законодателство, като не допусне политическото ръководство на МВР системно да нарушава презумпцията за невиновност като системно разпространява твърдения, нарушаващи Европейската конвенция за защита правата на човека”, се казва още в съобщението.

То завършва: “Прокуратурата на Република България за пореден път заявява, че единственият й „враг“ е престъпността и изразява готовността си за активно сътрудничество с всички държавни институции в рамките на своите конституционно регламентирани правомощия в интерес само и единствено на българските граждани”.