Интервю на д-р Десислава Алексова, водещ на рубриката за околна среда на Любословие.БГ с Андрей Ковачев по темата: Как да опазим Кресненския пролом и да насърчим местното развитие в региона?

Говори експертът: Andrey Kovatchev, експерт по биоразнообразие и защитени територии, заместник-председател на работната група за целите на НАТУРА 2000 в Кресна, съветник на вицепремиера по климатимните промени и министър по околна среда и води Борислав Сандов / Borislav Sandov.
Основни акценти от интервюто:
👉 какво е значението на работната група за целите на НАТУРА 2000 в Кресна и защо са важни решенията, които ще вземе;
👉казусът с АМ Струма в районът на Кресненския пролом и опсностите за живота на хората, които крие участъкът;
👉какви алтернативи за местно развитие има в района и какво е общественото мнение на местните хора;
👉 с какво е уникално биоразнообразието в Кресненския пролом и защо е важно да се опази;
👉 любопитни факти и важни въпроси, свързани с местното развитие и опазването на природата.
Изгледайте и споделяйте! Ако искаме да опазим това уникално място, трябва да се даде повече гласност!