Александър Алексиев, председател и член на управителния съвет към Българското хералдическо и вексилоложко общество, за науките хералдика и вексилология, разликите между гербовете, логата и емблемите и работата с местните общности. Той е специалист в туризма, онлайн дистрибуцията, маркетинга и социалните мрежи, който има интереси в областта на историята, географията, генеологията, картографията, българската футболна и местна емблематика.