ГОВОРИ ЕКСПЕРТЪТ – Димитър Костов: Как да подпомогнем бежанци от Украйна на регионално ниво?

Към настоящия момент и в обозримо бъдеще се предполага пристигането на територията на Р. България на огромен по обем брой на бежанци от Украйна, които временно или постоянно ще се установяват, имайки необходимост от подслон, работа, здравна и образователна грижа и други, човешко измерими нужди, иначе логично смислени за потребление в една нормална и мирна обстановка.

С грижа и внимание към случващото, намираме за задължително да споделим предложения, които считаме за смислени и полезни, най-вече за търсещите спасение от инвазията в Украйна нейни граждани, поради което поставяме на Вашето внимание следното изложено във интервюто на госта на д-р Десислава Алексова и Димитър Костов за предолженията по ъздаване на спешен координационен център за всеобхватно подпомагане на бежанци от Украйна, предоставено на територията на община Смолян, по възможност и на територията на останалите общини в областта: