Пътят на жабите пътешественици или как да опазим уникалната световна миграция
Гости в рубриката за околна среда са Силвия Арангелова – главен специалист по туризма в Дирекцията на природен парк Витоша и д-р Емилия Вачева: учен херпетолог от Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания към БАН
Водещ е д-р Десислава Алексова
Опазването на защитена местност „Мухалница”, популярна като Жабешкото блато, е важна природозащитна кауза, включваща различни природозащитни инициативи, консервационни дейности и събитийни прояви, в сътрудничество между Община Ботевград, Национален Природонаучен музей, Институт за биоразнообразие и екосистемни изследвания, Асоциация на парковете в България и Българска фондация „Биоразнообразие”. Дейностите през последните 5 години включват експертни срещи, ежегодно почистване на района, образователни, занимателни и консервационни дейности.
По инициатива на д-р Десислава Алексова през 2018 г. за първи път се провежда Ден на Жабешкото блато. Двете със Силвия Арангелова разработват концепция за празника, която допълват и обогатяват, а община Ботевград включва празника в събитийния си календар.
Кампанията за опазването на Мухалница беше сред номинираните участници в категория по време на Годишните награди за биоразнообразие и климат 2020. По време на официалната церемония, организирана от Българска фондация „Биоразнообразие”, която се проведе на 22 октомври 2020 г. в гр. София, д-р Десислава Алексова и г-жа Силвия Арангелова получиха Грамота от името на Асоциация на парковете в България, която беше посветена символично на д-р Владимир Бешков, откривател на уникалната миграция.
В интерюто с д-р Алексова гостите разказват за вида планинска жаба, какво представлява миграцията и защо е уникална, предприетите инициативи до момента за опазване и популяризиране на световния феномен, които могат да послужат като добра практика за работа на общностен принцип и опазване на други защитени територии и видове в България.
Дата: 16.02.2022 г.
Час: 11.00 ч.
Рубрика: Околна среда
Тема: Пътят на жабите
Пълното видео гледайте тук: