Тема: Ще оцелеят ли реките в България?
Рубрика: Околна среда
Дата: 09.02.2022 г. (сряда)
Час: 18.30 ч.
Водещ: Десислава Алексова

В интервюто бяха засегнати биологичното разнообразие на реките и тяхната важност, както и основните цели и природозащитна дейност на Риболовен клуб „Балканка“. Детайлно бяха разгледани заплахите за реките, свързани с изграждането на мини ВЕЦ-ове по реките в България и вредите, които нанасят върху околната среда – биоразнообразието и поминъка на хората, вредите от минното дело и добивът на баластра. Един от основните акценти в интервюто беше свързан с намеренията на правителството за изграждане на ВЕЦ по река Дунав и евентуалните последствия на международно ниво.
Цялото интервю можете да изгледате тук: