Искра Михайлова е народен представител от ПП Възраждане.
Родена е през 1982 г. в Стара Загора, където живее и до днес.
По професия е специалист по връзки с обществеността.

Искра Михайлова е общински съветник първи мандат в Общински съвет Стара Загора. Член е на постоянните комисии по: Култура, туризъм и вероизповедания; Образование, наука и защита правата на децата; Социална политика; Комисията по чл.6 ОТ ПФППДАРСЛЖСНРП (асистирана репродукция). Участва в две временни комисии за проверка на общинските дружества и комисия за определяне на ТБО.

Тя е председател на Възраждане Стара Загора и член на Организационния съвет на Възраждане.
Семейна е с едно дете.