Политически лидер с нужния образователен ценз е нужно, но не достатъчно условие. Ангела Меркел има докторантура по квантова химия, 16 години е начело на Германия и ЕС, обаче през нейното управление се отвори пропаст при квантовите технологии между ЕС и лидерите Китай и САЩ. Великобритания напусна ЕС и влезе в алианс със САЩ, Австралия и Нова Зеландия с цел квантово и военно превъзходство над Китай. А между ЕС и Русия се зароди военно напрежение, изгодно за геополитически интереси на САЩ и Китай.

Политическият лидер трябва да има „топки“ като навремето Стефан Стамболов. Да сложи интересите на България над тези на руския империализъм. На този лидер ще му е нужна повече смелост, повече вяра и по-смели мечти в днешната съвсем различна действителност. По времето на Стефан Стамболов българското общество е във възрожденски подем и се възползва икономически от територията на Османската империя. По това време 1893 година е първия златен медал от Чикагския панаир на Киряк Данчо от село Устово (до 1912 е още в пределите на Османската империя). Няма да се спирам на трагичната гибел на Стефан Стамболов, последс