Излезе от печат сборникът Personalia – старо изкуство (Изкуствоведски четения 2021). Това съобщиха от Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките.

Томът представя материали от ежегодната научна конференция, организирана от Института за изследване на изкуствата. Автори на статиите в изданието са изследователи от България, Гърция, Русия, Латвия, Турция. Съставители и научни редактори на сборника са проф. Емануел Мутафов и доц. Маргарита Куюмджиева.

В края на миналата година беше отпечатан томът, в който са представени статиите от модул “Ново изкуство”. Публикациите в сборника изследват широк кръг от въпроси, свързани със значението на личността в нейните идейноконцептуални, творчески и социални роли в изкуството, литературата, културата и науките за духа. Авторите са експерти от различни сфери на историята на изкуството, историята и теорията на архитектурата, музикознанието, театрознанието, кинознанието и културологията.