Парламентът ще гласува на първо четене удължаването до 31 март тази година на действието на Закона за държавния бюджет. Така всички социални помощи и плащания към граждани и фирми по различни закони ще бъдат запазени в размерите от миналата година.

Ако пленарната зала гласува предложението на бюджетната комисия до края на март, минималната работна заплата ще остане непроменена – 650 лева месечно. Тя може да бъде увеличена на 710, но най вероятно от 1 април тази година.

Ще се запазят и размерите на минималните осигурителни доходи на максималния осигурителен доход, както и на различните осигурителни вноски.

През първите три месеца на тази година министерства и агенции ще могат да поемат ангажименти за плащания и задължения, но не повече от 25 процента от определения през 2021 година годишен размер.

Допълнителните възнаграждения за хората на първа линия в борбата с пандемията за първите три месеца също се запазват на миналогодишните нива, както и бюджетните трансфери, а разходите на държавата през всеки един от първите три месеца на годината не може да надвишават една дванайсета част от разходите през миналата година.

От Националното сдружение на общините поискаха и през новата година да бъдат освободени от отчисленията, които правят от такса смет към Министерството на околната среда и водите, това бе прието като Covid мярка през миналата година. Между първото и второто четене на законопроекта за удължаване на действията на Бюджет 2021 мярката ще бъде запазена.

В програмата на парламента за седмицата е изслушването на министъра на труда и социалната политика относно преизчисляването на пенсиите и причините, поради които има пенсионери, които са ощетени.

Очаква се да бъде обсъден и законопроекта на ГЕРБ за въвеждането на компенсаторен механизъм за небитовите крайни клиенти на електроенергийния пазар. Предлага се държавата да поеме до 75 процента от разликата между прогнозната пазарна цена на тока, определена с решение на КЕВР от първи юли миналата година и средномесечната цена на пазара дни напред на платформата на Българската независима енергийна борса.