Той е от семейство Кремови. Многогодишно луковично растение, със сложна, широко яйцевидна луковица, съставена от 7-30 малки луковички (скилидки), обвити в обща белезникава ципеста обвивка. Стъблото е до 50 см високо. Отглежда се из цялата страна.

За лечебни цели се използват луковиците. В свежите цели луковици се съдържа алиин – вещество, което е без мирис, но при разкъсване на тъканите под действието на ферменти алиинът се разпада до алицин, който е с много силна и характерна миризма.

На това вещество се дължи бактерицидното и хипогликемичното действие. Освен алиин се съдържат и някои негови производни – метилалиин, пропилалиин, пептиди, съдържащи L-цистеин и глутаминова киселина, алкилови производни на L-цистеина и 5-алкилсулфоокиси на цистеина, които понижават нивото на холестерола в кръвта, и 0,1-0,25% етерично масло.

Чесънът намира разнообразно и широко приложение в народната медицина. Той предизвиква разширяване на кръвоносните съдове (включително тези на сърцето), снижава артериалното налягане, намалява нивото на холестерола в кръвта и отлагането му в стените на кръвоносните съдове, усилва сърдечните съкращения и забавя сърдечния ритъм.

Неговото използване е факт от древни времена като средство за профилактика на грипа, коремния тиф, холерата, дизентерията и др. Клинично е потвърдено благоприятното действие на