Спират плановия прием и плановите операции в София-град заради пандемията, съобщиха от СРЗИ. 

Мярката влиза в сила в полунощ на 12 януари.

Изключение ще се прави за дейностите, свързани с трансплантация на органи, тъкани и клетки, диагностиката и лечението на пациенти с онкологични и онкохематологични заболявания, дейностите по асистирана репродукция и ражданията, независимо от метода на родоразрешение, дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Столичната РЗИ ще проведе работна среща с директорите на столичните болници, директора на Центъра за спешна медицинска помощ – София, доц. Ангел Кунчев и управителя на Столичната здравноосигурителна каса Иванка Динева на 11 януари в 10 ч. във ВМА.

Ще се обсъжда организацията на работата във връзка с покачващата се заболеваемост от COVID-19 на територията на град София.