Фондация „За достъпна и качествена храна“ внесе сигнал в БАБХ, КЗП и Министерството на земеделието за драстично разминаване в съдържанието на т.нар. У Ха Те (UHT) или ултрапастьоризирани млека на един и същи производител с написаното на етикетите им.

Андрей Велчев от фондацията обясни за „Хоризонт“, че резултатите са от тяхна проверка, направени в независима лаборатория.

„От обявена масленост 1,5% – едното мляко беше 0,1%. Става дума за един и същи производител, само с различна опаковка и по наши наблюдения това се очертава вече като масова практика.

Получихме два сигнала на наши читатели, които констатираха това, че според тях млеката не са толкова качествени, колкото изглеждат.

Това е четвърти артикул с едно и също съдържание, У Ха Те мляко, което дава отклонение, което сериозно заблуждава и подвежда потребителя“, каза Андрей Велчев.

ВИДЕО С КОЕТО  ГЛАВНИЯ СЕКРЕТАР НА ФДКХ МАЛИНА ХРИСТОВА И ПРЕДСЕДАТЕЛЯ Й АНДРЕЙ ВЕЛЧЕВ ПОДАВАТ СИГНАЛИТЕ:

Сигнал до институциите от Фондация “За достъпна и качествена храна” и “Говори потребителят”

ДО:  БЪЛГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ

гр. София, бул. „Пенчо Славейков” 15А, [email protected]

 

на вниманието на:

 

Д-р Христо Вълчанов – Изпълнителен директор на БАБХ

 

Д-р Галя Викьова – Заместник изпълнителен директор на БАБХ

 

С КОПИЕ ДО:

 

КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Гр. София, пл. „Петко Р. Славейков“ 4А, [email protected]

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

гр. София, бул. „Христо Ботев“ №55, [email protected]

 

ОТ: Фондация „ЗА ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ХРАНА„, ЕИК 206577306, със седалище в гр. София, п.к. 1000 и адрес на управление р-н Триадица, ул. “Княз Борис I” № 75, ет. 2, ап. 4, представлявано от Андрей Велчев – Председател на Управителния съвет, с данни за контакт 0889306753, e-mail: [email protected]

УВАЖАЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО ЗАМЕСТНИК ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,

Обръщаме се към Вас във връзка с обявената от Фондация “За достъпна и качествена храна” и медията “Любословие” /  https://luboslovie.bg/  кампания “Говори потребителят”, както и в съответствие с целите, за изпълнение на които е създадена Фондацията, а и с оглед поетия от наша страна ангажимент към Българска агенция по безопасност на храните да проследим тенденциите за запазване качествените показатели на храните на българския пазар.

Опасяваме се, че резултатите от направената от Вас проверка, за която сме информирани чрез получения отговор от БАБХ с Ваш изходящ  № КХ-1908/23.12.2021 г., не удовлетворят потребителските интереси. Документалната проверка не може да е основание за гарантиране на качеството на продуктите у нас.

Видно от коментарите на потребителите, същите са в безизходица и недоумение относно това има ли кой да гарантира качеството на българските продукти според наложените законови стандартни. Нашата цел като Фондация не е провеждането на негативна кампания, а гарантиране прилагането на изискванията за стандарти в храните.

Непрекъснато получаваме гневни коментира от потребители, че не съобщаваме мярката на продуктите, които са с лошо качество, за да знаят последните какво да не потребяват.

Вярваме, че запазването на репутацията на производителите и търговските им марки не е по-важно от запазването на здравето на хората. Въпреки това ние нямаме права да покажем на потребителите марките, под които се произвеждат некачествените стоки у нас. Считаме, че това са Вашите правомощия, които ще бъдат упражнени след надлежно извършени проверки, разбира се.

Основната роля на Фондацията и медията Любословие.Бг е да запазим правата на потребителите, които с всеки изминал ден заплащат все по-висока цена за продуктите, които си купуват от българските вериги за храни.

С получения от нас Ваш отговор, ни информирате, че не сте установили нищо нередно при производството на продукта, за който сигнализирахме. Това за нас е притеснително, тъй като докато изчаквахме Вашето становище, нашата кампания по тестване на продукти, произведени от същия уличен от нас производител, продължи и показа отново отклонения от декларираното качество.

Представяме на Вашето внимание резултатите от нашето поредно изследване, направено в сертифицирана лаборатория като обхваща две марки пресни UHT млека на същия производител, за когото вече сме сигнализирали.

Във връзка с изследването, искаме да акцентираме, че по отношение на маслеността имаме отново смущаващ резултат за едно от пресните млека с чувствително разминаване на стойностите от лабораторното изследване и тези от етикета. Смятаме, че потребителите не бива да бъдат подвеждани за подобни съществени показатели. Паралелно с Вас ще информираме и търговската верига, от която е закупено млякото.

Доколкото считаме, че е възможно подобно поведение на производителя да представлява престъпление, сме поели и стъпки към сигнализиране на компетентните органи и за това.

В качеството ни на медиатори, силно се надяваме, да получим подкрепата Ви и да бъдем включени в проверките, провеждани от БАБХ, на обекти, предлагащи различни хранителни продукти и на производителите на тези продукти, за  да се гарантира още по-голяма публичност и воля за партньорство между Фондацията, Министерството, БАБХ, КЗП и всички организации, натоварени с функциите да закрилят правата, интересите и най-вече – здравето на потребителя. Считаме, че документалните проверки на произведени стоки не  е достатъчна мярка и апелираме да се намери по – подходящ способ.

Използваме случая да благодарим на Комисията за защита на потребителите за съпричастността към нашите инициативи и учредяването на Фондацията.

В очакване на Вашия отговор и реакция!

С уважение,

Д-р Андрей Велчев