В обновените читалища в селата Черна и Ловчанци в Добричката община през 2022-ра ще бъдат открити туристически информационни офиси. Ще бъдат обучени и екскурзоводи, които ще поведат пътешествениците в региона по нови маршрути, предвижда годишната програма за читалищната дейност в общината, която Общинският съвет ще обсъди на предстоящото си заседание.
Народните читалища “Нов живот-1941” и “Светлина-1940” вече са модернизирани по партньорски проект с румънската община Хършова за развитие на трансграничната култура. Културните домове разполагат с нова осветителна, озвучителна и компютърна техника. Двете читалища през идващата година ще бъдат сцена на регионалните прегледи на художествената самодейност “Добруджа – обич моя”.

Още едно читалище – “Асен Златаров-1940” в село Стефан Караджа, ще привлича любознателни хора от страната и чужбина с бъдещата експозиция “100 години “Песента на колелетата”. С подкрепата на Програмата за развитие на селските райони, заедно със създаването на музейната колекция в селото ще бъде обновена и Каралезката чешма, описана от Йордан Йовков.

И през 2022 г. 45 читалища в региона ще бъдат център на културни събития, местните хора ще имат достъп не само до нови книги в библиотеките, но и до модерните информационни технологии, според подготвената общинска програма.