Интервю с инж. Виолета Добрева, директор на фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика.
“Тенденцията категорично е към подобряване на условията на труд“, заяви инж. Виолета Добрева, директор на фонд „Условия на труд“ към министъра на труда и социалната политика във видео рубриката „Експертите отговарят“.

Програмата за финансиране към Фонд „Условия на труд“ е единствената национална програма, която е с непрекъснат цикъл и е отворена целогодишно. Кандидатствайки по нея,  предприятията могат да подобрят условията на труд на служителите си, както и техническата безопасност на работното оборудване, параметрите на работната среда (напр. микроклимат, прах, шум, вибрации, осветеност, електробезопасност, пожаробезопасност, санитарно-битови условия и др. Процентното участие от страна на Фонда е 30%, а максимумът на средствата, за които едно предприятие може да кандидатства, е 100 000 лв. без ДДС. Според инж. Добрева офисите най-често кандидатстват за закупуване на климатици, като се наблюдава все по-голяма активност от страна на производствените предприятия за иницииране на проекти и дейности, които да подобрят условията на труд. Тя подчерта, че от началото на пандемията 10 предприятия са поискали удължаване на сроковете във връзка с реализиране на проекти към Фонда, което е доста малък брой.

Дейността на Фонд Условия на труд и възможности за финансиране на проекти за подобряване условията на труд в предприятията ” и начините за кандидатстване тук: https://mlsp.government.bg/fond-usloviya-na-trud