Днес почитаме паметта на първия български мъченик. Знаем ли обаче кой е той и какво е направил?

Свети мъченик Дасий живял през III век в крайдунавския град Доростол (днес Силистра). Той е първият християнски мъченик от нашите земи. Жителите на града се готвили за празника на езическия бог Сатурн. Според обичая, тридесет дни преди празника те избирали красив юноша, обличали го в красиви дрехи и му оказвали царски почести, а в деня на празника го принасяли в жертва на бога.

Този път изборът паднал на свети Дасий. Като узнал това, той казал: “Ако ми е съдено да умра, по-добре да умра за Христа като християнин”. Той открито изповядал пред съгражданите си своята вяра в Христос, изобличил ги за тяхното злочестие и заблуждения и обърнал много от тях в Христа. Поради това, по заповед бил обезглавен след жестоки мъчения през 2822 г.

Паметта на

Днес почитаме паметта на първия български мъченик. Знаем ли обаче кой е той и какво е направил?

Свети мъченик Дасий живял през III век в крайдунавския град Доростол (днес Силистра). Той е първият християнски мъченик от нашите земи. Жителите на града се готвили за празника на езическия бог Сатурн. Според обичая, тридесет дни преди празника те избирали красив юноша, обличали го в красиви дрехи и му оказвали царски почести, а в деня на празника го принасяли в жертва на бога.

Този път изборът паднал на свети Дасий. Като узнал това, той казал: “Ако ми е съдено да умра, по-добре да умра за Христа като християнин”. Той открито изповядал пред съгражданите си своята вяра в Христос, изобличил ги за тяхното злочестие и заблуждения и обърнал много от тях в Христа. Поради това, по заповед бил обезглавен след жестоки мъчения през 2822 г.

Паметта на Свети Дасий се почита и от Православната, и от Римокатолическата църква.

Копирано от standartnews.com се почита и от Православната, и от Римокатолическата църква.

Копирано от standartnews.com