Учениците на Гимназията по туризъм, създали филма, посветен на Георги Сава Раковски спечелиха  втора награда на Петия национален ученически конкурс за историческа памет „Будител”

Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието- Варна и Първа езикова гимназия Варна, организират  Пети национален ученически конкурс за историческа памет „Будител” и Национална ученическа конференция „200 години от рождението на Георги Сава Раковски“. Със съдействието на: Община Варна, Фондация „Христо Ботйов”,Регионален исторически музей – Варна, Държавен архив – Варна. Конкурсът е част от Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2021/2022 г.

Целта е  да се провокира интересът на младите хора към историческото минало на народа ни. Да се даде възможност на учащите се чрез изследователска дейност да представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческите личности.

В надпреварата са се включили над 500 участници с индивидуални и екипни разработки в направленията – доклад; историческо или философско есе; компютърна презентация/филм; музикално изпълнение или драматизация. Работите са оценявани от жури, което включва специалисти: от СУ „Св. Климент Охридски”, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, Регионален исторически музей – Варна, представител на РУО – Варна, преподаватели по история и цивилизация, български език и литература, информационни технологии. Второ място  в категорията видеофилм/компютърна презентация за ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново. „…Мисъл и желязо, лира и тръба“ е видеофилма заел второ място.

Той е дело на Божидара Миленова Христова от IX г клас, специалност „Организация на туризма и свободното“ и Пресияна Светославова Филипова от IX г клас, специалност „Екскурзовод“. В своя десетминутен филм те представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческата личност, Георги  Раковски (патриарха на българското революционно движение).

Като идеолог на освободителната национална революция, той изразява интересите на цялата нация. С цялата си дейност  оказва силно влияние върху младото революционно поколение. Консултант  на учениците е Бистра Стефанова, учител  по история и цивилизация.

Автор: Мирослав Дечев