Радост за най-бедните пенсионери от Коледа. Парите им се увеличават.

Социалната пенсия да се вдигне от 148,71 лв. на 170 лв. месечно от 25 декември 2021 г., предвижда проект на постановление на Министерския съвет, внесен за обсъждане от социалния служебен министър Гълъб Донев. Това означава, че от следващия месец пенсионерите със социална пенсия ще получават с малко над 21 лева повече месечно.

В резултат от предложената промяна ще се повишат размерите и на другите пенсии, които не са свързани с трудова дейност – пенсията за военна инвалидност, пенсията за гражданска инвалидност, социалната пенсия за инвалидност и персоналната пенсия, както и на нормативно установените добавки към пенсиите, които се определят в процент от социалната пенсия за старост: добавката за чужда помощ по чл. 103 КСО, добавката по Указ № 1611/85 г. от 20.05.1985 г. за увеличаване пенсиите на инвалидите от Отечествената война 1944 – 1945 г. и добавката по чл. 5 от Закона за ветераните от войните на Република България.

Необходимите средства за увеличението, възлизащи на около 682,4 хил. лв. за периода 25 декември – 31 декември 2021 г., са планирани и заложени в бюджета на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, утвърден със Закона за изменение и допълнение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. , пише още в доклада на социалния министър.

Кабинетът предвижда и още промени – резултат от актуализацията на бюджета. Започва преизчисляването на пенсиите. От 25 декември 2021 г. ще се увеличи тежестта на една година осигурителен стаж във формулата за определяне на размера на пенсиите от 1,2 на 1,35 на сто за всяка година осигурителен стаж без превръщане и всички пенсии за трудова дейност ще бъдат преизчислени с по-високата тежест на осигурителния стаж.

Наред с това минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 25 декември 2021 г. се повишава от 300 лв. на 370 лв. Това означава, че пенсиите ще се вдигнат средно с 84 лв. догодина, заради предстоящото вдигането на тежестта на стажа от 25 декември в края на тази година.

Според разчетите на НОИ увеличението ще е 87 лв. през 2023 г. и 91 лв. през 2024 г. Това означава, че според прогнозата на осигурителния институт средната пенсия през 2022 г. ще е 588 лв., през 2023 г. – 628 лв., а през 2024 г. – 669 лв.

Предлага се постановлението предложено от социалния министър да влезе в сила от 25 декември 2021 г.