Избирателите, поставени под карантина или задължителна изолация, ще могат да гласуват на вота 2 в 1 в неделя с подвижна избирателна кутия на адреса, на който са карантинирани. Заявления могат да се подават до 14 ноември чрез интернет страниците на общините и ЦИК, по имейл, в писмена форма чрез пълномощник, по пощата или по факс.