Министър-председателят Стефан Янев връчи годишната държавна награда “Св. Паисий Хилендарски”. За 2021 г. за неин носител е определена проф. Драгова за приноса й за развитието на националната културна идентичност и духовни ценности.

Проф. Надежда Драгова е един истински български будител. Днес изразяваме нашата огромна благодарност и поклон пред делото и творчеството й, заяви Янев. Министър-председателят изтъкна, че с отличието се отдава дължимото на наши съвременници, хора на духа, които работят за утвърждаването на българската идентичност и самоуважение.

„Наше задължение е не само да подпомагаме тези хора, да оказваме необходимата напълно заслужена част и благодарност за тяхното дело, но и чрез популяризирането му да утвърждаваме именно българското начало и българската идентичност, която по този начин ще пребъде и във времето напред“, добави министър-председателят Стефан Янев.Биляна Първанова, дъщеря на проф. Надежда Драгова, която прие от нейно име наградата, благодари за високата оценка за дейността на проф. Драгова и заяви, че тя ще продължи да работи и твори.