От днес за „зелен сертификат“ се признават и резултатите от лабораторни изследвания за антитела, припомнят от Министерството на здравеопазването.За да получите удостоверението за наличие на антитела, стойностите на антителата срещу SARS-CoV-2 трябва да са доказани чрез количествено изследване на Anti-SARS-CoV2 IgG и да надхвърлят 150 BAU/ml.Документът е със срок на валидност 90 дни и може да се използва като “зелен сертификат” само на територията на България.

зследването трябва да е направено след 11 ноември, включително.

➡След провеждане на изследването ще получите от лабораторията национален референтен номер (НРН), чрез който да изтеглите своя „зелен сертификат“ от www.his.bg.

❗В системата освен НРН трябва да въведете ЕГН и номер на лична карта.