Ясна е вече план-сметката за София. Тя възлиза на 237 милиона лева. И тази година  не се предвижда увеличение на такса смет.

“Очакваме текущи суми, дължани за такса смет, от 194 милиона и 43 милиона от стари вземания”, това заяви зам.-кметът Дончо Барбалов.

“За поредна година за няма да се повишава такса смет за бита и бизнеса”, добави той.