Съветът за електронни медии започна изслушването на кандидатите за генерален директор на Българското национално радио. Един от акцентите в концепцията на първия по ред кандидат – Милен Митев, е нов модел на финансирането на радиото, което да се обвърже с обществената му мисия, а не с „час програма“, както е сега.

„Националното радио извършва много други дейности, които не са линейни програми. Необходимо е да започнем от подробно разписване на обществената мисия на Радиото. Обществото да каже ясно какво иска от националната си медия и на базата на това да бъдат оценени разходите за изпълнението на обществената мисия и това да бъде начинът за формиране на финансирането, защото всеки друг случай ще води до риск от недофинансиране на дейностите на БНР“, заяви Митев.

Като основна задача той определи пренасянето на традиционните предимства и ценности на радиото в дигиталния свят. За постигането на по-ефективно управление на приходите той предложи обособяването на търговска дирекция.

Днес своите концепции за управлението и развитието на общественото радио представят Милен Митев и Митко Димитров. Във вторник ще бъде изслушването на третия участник в надпреварата – Иво Тодоров.

Изслушванията се предават директно на сайта на БНР.

Документи за участие в конкурса подадоха петима кандидати, но двама от тях – Жени Гаджалова и Светослав Костов, не бяха допуснати от медийния регулатор до третия етап на обявената процедура – изслушване.

Така претендентите за поста са трима – Милен Митев, Митко Димитров и Иво Тодоров.

СЕМ допусна до изслушване трима кандидати за генерален директор на БНР
До обявяването на нов конкурс за генерален директор на БНР се стигна след оставката на Андон Балтаков на 2 август.

Андон Балтаков напуска БНР
Тя беше приета на 4 август от СЕМ, а Милен Митев беше избран за временно изпълняващ длъжността.

СЕМ прие оставката на Андон Балтаков, Милен Митев ще е и.д. директор на БНР
По закон в тримесечен срок след това се провежда нов конкурс.

Съгласно приетата от медийния регулатор процедура, след като минат изслушванията на участниците в надпреварата, на 27 октомври СЕМ ще определи с решение кандидата, избран за генерален директор на БНР.

Ако никой от кандидатите не получи най-малко три гласа, един час по-късно се насрочва второ заседание. В случай, че и на него не бъде избран генерален директор, отново час по-късно се насрочва ново заседание.

Ако и на третото поредно заседание не бъде избран генерален директор, процедурата се прекратява.