Интервю на Андрей Велчев с гл. ас. д-р Десислава Алексова. Тя е преподавател в МВБУ в специалност „Туризъм“ с над 15 години опит като експерт в областта на развитието на туризма, устойчивото развитие и опазването на околната среда, член на Българската туристическа камара, член на обществения съвет към Министерството на туризма, автор на над 50 специализирани публикации в български и чуждестранни научни издания.

Десислава Алексова е водещият специалист в екипа, изготвил Стратегията за развитие на туризма в община Ботевград. Планът стана факт след задълбочени проучвания с участието на фокус групи от нашия край и анализи.

Особено е изявена в обществената дейност като има няколко номинации за активист за опазване на природата, номинация за Човек на годината 2014; доброволец към Коалиция „За да остане природа в България” и техен представител в обществения съвет към Министерство на туризма. Деси е доброволец в различни природозащитни дейности, ангажирана с каузи срещу насилие над животните и човешките права.

Разговорът бе посветен на разказ за задълбочена и целенасочена работа за създаване на работещ модел за устойчиво развитие на новоформираща се туристическа дестинация. Актуалността на темата е свързана с факта, че към момента няма унифицирана система, която да се прилага спрямо развитието на туризма на различни йерархични нива, независимо че в страната са разработвани и прилагани различни и разнородни системи за оценка на туристическото развитие.

Благодарение на нейната помощ Българска туристическа камара изпрати попълнен въпросник в подкрепа на двете европейски директиви регламентиращи Натура 2000 и по този начин най-голямата браншова организация в туризма успя да застъпи изцяло за защитата на директивити пред Европейската комисия за значението на екологичната мрежа, включително за бизнеса.”.

Основни акценти:
– системен подход и общностно развитие – как широкото участие на местната общност и различните заинтересовани страни при проучвания и стратегическо планиране служи за основа за успешни проекти;
– представяне на моделът Ботевград
– успешни практики в други общини – интегриране на секторни местни политики, в зависиомост от техните особености

Интервюто в Ютуб канала на медията:

Цялото интервю от живото излъчване във Фейсбук страницата ни: