Сега четете
Запишете Магистърска програма във ФИСН на Пловдивски университет

Запишете Магистърска програма във ФИСН на Пловдивски университет

Магистърска програма

„Киберсигурност

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Магистър по киберсигурност

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит/защита на дипломна работа

ТАКСА: 1108.32 лв. на семестър

Магистърската програма по „Киберсигурност“ осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред сигурността, каквито са заплахите в киберпространството. Програмата отговаря на европейските стандарти за обучение.

Основни академични курсове:

• Основи на киберсигурността

• Стандарти за информационна сигурност

• Регулаторни изисквания за защита на личните данни

• Дронове и сигурност

• Екосистеми за сигурност (CERT)

• Киберпрестъпления

• Компютърна криминалистика

• Киберзастраховане и управление на риска

• Мрежова сигурност

• Мрежова администрация

• Етично хакерство

• Методология за тестване на WEB приложения

Магистърска програма

„Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Експерт по сигурността

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит/защита на дипломна работа

ТАКСА: 1108.32 лв. на семестър

Магистърската програма „Мениджмънт на националната сигурност и антитероризъм“ е актуална и търсена специалност в областта на националната сигурност за придобиването на квалификация, знания и умения по управление на системата за национална сигурност и отбрана, както и за формите и методите на тероризма, начините и средствата за противодействие. Тя е съобразена със съвременните рискове и заплахи в сектора за сигурност: промените във външната среда – терористични актове, миграционен натиск, засилване на радикалния ислям, както и във вътрешната среда – увеличена престъпност и високи нива на корупция

Основни академични курсове:

• Мениджмънт на системата за национална сигурност;

• Тероризъм и активна сигурност;

• Международни системи и организации за сигурност;

• Психология на криминалното и терористичното поведение;

• Управление на разузнавателната и контраразузнавателната дейност;

• Управление на международни кризи и конфликти;

• Криминалистика;

• Киберсигурност;

• Управление при високорискови операции;

• Защита на критичната инфраструктура от радиационни и химически аварии;

• Противодействие на корупцията.

 

Магистърска програма

„Политически мениджмънт и комуникация“

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ: Магистър по политически мениджмънт и комуникация

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: редовна

Вижте и

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ОБУЧЕНИЕТО: 3 семестъра

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: диплома за завършена ОКС „бакалавър“

ФОРМА НА ДИПЛОМИРАНЕ: държавен изпит/защита на дипломна работа

ТАКСА: 937.56 лв. на семестър

Магистърската програма „Политически мениджмънт и комуникация“ е предназначена за студенти, които искат да получат солидна фундаментална подготовка и практическите умения, необходими за постигане на успешна реализация в сферата на политическото управление и комуникация с граждански структури, държавни институции и бизнес организации. Тя е създадена в отговор на динамично променящата се обществено-политическа среда във вътрешен и международен план, като осигури на обучаващите се знания за процесите, които се реализират, както и умения да реагират успешно на тях.

Основни академични курсове:

• Анализ на външнополитическата среда

• Политическо прогнозиране

• Кризисен мениджмънт и комуникации

• Стратегически мениджмънт на политическите партии

• Политическо поведение и имиджмейкърство

• Дипломатически етикет и протокол

• Мениджмънт на предизборна кампания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре