Милиони левове са източени за фиктивни почивки на ученици, съобщиха от Министерството на образованието и науката. За почти 8 млн. лева, платени от министерството на дружеството „Ученически отдих и спорт“ за период от 2 години няма нито документи, нито регистрации на учениците в базите на дружеството.

Неговото ръководство, чийто принципал е министърът на образованието, не може да докаже почти 293 000 нощувки, които твърди, че са осъществени и за които са получени средства от министерството.

Ресорният министър Николай Денков обяви, че ще подаде сигнал до главния прокурор и Агенцията за държавна финансова инспекция с обосновано предположение за злоупотреби в особено големи размери.

„Ще има съвет на директорите, който се състои от четири човека, има изпълнителен директор. Всеки трябва да си понесе отговорността, която обаче трябва да бъде установена по съответния ред“, допълни служебният просветен министър.

Резултатите от одита са след проведени през последните 4 месеца проверки на звеното за вътрешен одит на МОН.

Фиктивните резултати на дружеството са послужили като аргумент за повишаване на заплатите на неговото ръководство. За първите три месеца на 2020 г. изпълнителният директор е получавал брутно възнаграждение от 17 минимални заплати или 10 370 лв. месечно.

На 16 юли възнагражденията са увеличени с още 1,5 минимални заплати – или 975 лв. „на основание формиран през второ тримесечие на 2021 г. положителен финансов резултат спрямо първо тримесечие на годината“.