Дипломирани младежи могат да кандидатстват за работа в централни ведомства и техните поделения в страната по програмата “Старт на кариерата”. Кандидатите трябва да са на възраст до 29 години и да са с висше образование, съобщават от Агенцията по заетостта. Обявени са 1918 работни места с продължителност на заетостта една година.

Преобладаващо се търсят младежи, завършили право, икономически, финансови и счетоводни специалности, социални дейности, информатика и компютърни науки, строителство, геодезия и други. Изисква се също така младежите да са регистрирани в Бюрото по труда като безработни или заети, търсещи работа, и да нямат трудов стаж по придобитата специалност от висшето образование. Желаещите могат да подават своите документи за кандидатстване за работни места в цялата страна до 29 октомври, включително в бюрото по труда, в което са регистрирани, или по електронен път чрез публикувания на сайта на Агенцията по заетостта формуляр.