Сега четете
Доц. д-р инж. Ирена Михайлова от ХТМУ за науката и стойността на кристалите

Доц. д-р инж. Ирена Михайлова от ХТМУ за науката и стойността на кристалите

Природата и нейните творения остават недостижим пример и вдъхновение за учените в областта на биоматериалите.

Разговорите на luboslovie.bg с доказани специалисти от техническите академични среди  продължават, а в тях установихме, че инженерни кадри отсъстват в още една област, непосредствено свързана с медицината. Днес, с доц. д-р инж. Ирена Михайлова от катедра „Технология на силикатите“ към Факултета по металургия и материалознание към Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) си говорим за биоматериалите, тяхното приложение в медицината и инженерите, които ги разработват. Ето какво още научихме за едноименната специалност в ХТМУ, която е и единствена в България.

Какво наложи създаването на специалност „Биоматериали за приложение в медицината“?

Науката за биоматериалите се заражда преди около 50 години и оттогава привлича все по-голям интерес в глобален мащаб. Този интерес се определя от нейната обществена значимост – този дял от науката има съществена роля за подобряване на здравето и качеството на живот на хората.

Химикотехнологичният и металургичен университет в гр. София е единственият български университет, който предлага бакалавърска специалност с квалификация инженер с познания и умения в областта на специални видове биоматериали за приложения в медицината. Създаването на тази специалност е естествен отговор на процеси и тенденции в съвременния свят, които определят проектирането, разработването и производството на биоматериали като обществен приоритет. Не е случайно, че такива специалности има в редица престижни чуждестранни университети.

Каква е връзката между нуждите на бизнеса и специалността?

Съвременната наука е изправена пред предизвикателството да осигури на възрастните, пострадалите при злополуки и хронично болните хора възможността за пълноценен и достоен живот. С тази основна цел се разработват и прилагат и биоматериалите. Пътят до успешното медицинско приложение на материала обикновено е свързан със съвместните усилия на инженери, химици, биолози, фармацевти и лекари.

Студентите в специалност „Биоматериали за приложение в медицината“ стават инженери. Широкопрофилната ориентация на бакалавърската програма в областта на съвременното материалознание е съчетана с познания за авангардните технологии и иновативните материали с акцент върху биоматериалите. Завършващите инженери могат да се реализират във всички сфери на производството както на биоматериали, така и на различни видове нови и традиционни инженерни материали като експерти, които могат да предложат най-подходящия материал за съответно приложение.

Инженерните дейности в областта на материалите са глобална индустрия и изучаването на материалознанието осигурява възможности за добре платена работа и успешна научна кариера.

 

Проучванията от последните години показват недостиг на инженери в България. Българският бизнес се нуждае от добре подготвени инженери и в частност на такива, които са способни да разработват, управляват и оптимизират технологии за синтез на материали и които владеят съвременни методи за охарактеризиране и изпитване на материали.

Биоматериалите са част от медицинските технологиии. Според информацията, представена в документа The European Medical Technology Industry in figures 2020* в сектора в Европа са заети пряко 765 000 човека. Касае се предимно за висококвалифицирани, високостойностни иновационни работни места. В областта на медицинските технологии в Европа работят близо 32 000 дружества, от които 95 % са малки и средни предприятия. Много от тях инвестират и в научно-изследователска и развойна дейност. Европейският пазар на медицински технологии се оценява на около 120 милиарда евро през 2018 г (27% от световния пазар). Той е вторият по големина пазар на медицински технологии след САЩ (около 43 % от световния пазар).

Вижте и

Сравнението на актуалните публикувани данни с тези за предходни години показват устойчиви тенденции за нарастване на заетите, на предприятията и пазара на медицинските технологии в Европа и в света. Прогнозите са този ръст да продължи.

Разкажете ни повече за биоматериалите в медицината — от какво се изработват, какви са характеристиките им, защо са необходими?

Биоматериалите за приложение в медицината включват изключително разнообразие от природни и синтетични материали, които се прилагат в човешкото тяло. Биоматериалите служат за лечение, възстановяване и заместване на увредени тъкани и органи, стимулиране и подобряване на естествените функции на организма, а също за терапевтични и диагностични процедури, пренос на лекарствени средства и др. Биоматериали се прилагат ежедневно в ортопедията, хирургията и стоматологията. Някои примери за такива приложения са импланти, сърдечни клапи, изкуствени стави, връзки и сухожилия, протези на кръвоносни съдове, съдови присадки, стентове, контактни и вътреочни лещи и хирургически конци.

Изискванията към биоматериалите са в зависимост от конкретното приложение, поради което характеристиките им са различни и могат да бъдат представители на различни видове материали: метали, сплави, биостъкла, биоактивни керамики, биоцименти, полимери, композити, хибридни материали и наноматериали. Основно изискване към биоматериалите е да са биосъвместими, тъй като те взаимодействат с биологични системи. Природата и нейните творения остават недостижим пример и вдъхновение за учените в областта на биоматериалите. Изследванията на естествените биологични материали, например костите, показват, че те са сложни йерархични системи, които съчетават в съвършен баланс необходимите за функциите им свойства

Линк към интерювото:

Каква е вашата реакция?
Много ми хареса
0
Не ми хареса
0
Не съм сигурен
0
Развълнувах се
0
Вижте коментарите (0)

Напиши коментар

Вашият мейл адрес няма да бъде публикуван.


© 2022 Всички права запазени!
Изработка на сайт от MySuper.Site

Нагоре