1 октомври 2019 г. ·

Според изследвания в Холандия и Германия през последните десетилетия летящите насекоми като биомаса в природата и застроените терени са намалели със 75%. Правилно сте прочели от четири насекоми преди 30 години, днес е останало едно. Изчезнали са стотици видове, а 40 процента от съществуващите видове са застрашени от изчезване. Двадесет вида пеперуди вече са изчезнали през последните петдесет години. Видовете насекоми измират осем пъти по-бързо от бозайници, птици и влечуги. Най-застрашените видове са пеперуди, бръмбари, всякаква крилата буболечка и мравките, пише Петко Симеонов във Фейсбук профила сиФейсбук профила си

И сега си спомнете как трепем у нас комарите. Тази година титаничната ни битка беше свързана с най-мащабната глупост в избиването на насекомите – пръскаше се против комари от самолети в 10 километрова полоса по цялото поречие на тих бял Дунав. Сетете се само комари ли изтрепахме. А как пръскаме разни препарати по култивираните растения в цялата страна?

Подобни практики (убиването на комари със самолети е наш патент!) има в цяла Европа.

Какви са последствията ли?

Насекомите са основен опрашител на растенията. Не само пчелите. Следва невероятен удар върху растителния свят. Оцеляването на десетки видове растения ще бъде невъзможно. Застрашени са не само цъфтящите.

Насекомите са храна за бозайници, птици, жаби, прилепи, влечуги, насекомоядни растения… Големият спад на ливадните птици се дължи на силното намаляване на насекомите. Драстично намаляват щъркелите, лястовиците, птиците певци – славеи, скорци, робини, перушици, варукашки, млечници, червеявки, игуъли и др., бялата стърчиопашка, мухоловките, пчелояда, кълвачите, чинките, авлигите… Осояда е пред изчезване. Намаляват хищниците хранещи се с тези птици и яйцата им. Силно намаляват таралежите, вече споменах прилепите, гущерите, жабите…

Насекомите са в менюто на десетки видове бозайници, влечуги, птици, чиято основна храна е друга.

Насекомите са крайъгълен камък на биоразнообразието.

Драстичното им намаляване означава, че е застрашен животът на земята.

Какво можем да направим? Първо да се погрижим за насекомите у нас, защото отговорностите за тях са наши!

Нали забелязвате, че щурците, светулките, пеперудите намаляха? Шофьорите забелязват ли, че на предното им стъкло има все по-малко следи от насекоми? А виждате ли често лястовици в големите градове?

Българските власти, зелени партии и НПО да се запознаят с холандския план за опазване на биоразнообразието. Няма защо да измислят топлата вода. Ще спомена няколко неща:

-поощряване на биоземеделието;

-борбата с комари, кърлежи, мухи, хлебарки и други опасни насекоми да се затвори в защита на тялото и жилището. Да не пръскаме с препарати къде ни падне.

-косенето на тревата в застроени, паркови, крайпътни територии да става след узряване на тревата, за да има храна за зърноядните птици и завърши цикъла на размножаването на тях и на насекомите.

-пръскането със самолет на препарати против селскостопански вредители е опасно за природната среда! Ще приберат пчелите, а другата твар? На тази практика трябва да се сложи край!

Нужен е национален план за опазване на насекомите. Без медиите няма да стане.

Една директива на ЕС по въпроса ще бъде полезна за наши и чужди власти. С проблема трябва да бъдат запознати и българските евродепутати.