Училища в столицата на прага на дистанционно обучение. Причината – увеличаващият се брой боледуващи деца. Над 13% от учениците в столичното 119-то училище вече отсъстват. Двама учители са с COVID-19. А в час днес не са влезли 150 ученици. Затова там вече обмислят да върнат децата в ротационна форма на обучение.

Това показва запазваща се тенденция. Според мен имаме готовност за реагиране в тази ситуация. Ще проведем педагогически съвет, на който вероятно ще вземем решение 5 клас да преминат в ротация за седмица. Предложението ще го внесем в МОН и ще очакваме реакция”, обясни директорът Диян Стаматов.

поред него най-честите причини за отсъствие са грипоподобни симптоми, които може и да са заради COVID-19. Директорът смята, че решението е да се премине към ротация.

„В никакъв случай не трябва да прибягваме към затваряне на цялото училище. Започва една въртележка, която е много трудна за организиране и прогнозиране. Нещо, което обаче трябва да спаси образователната система, но и да защити децата”, сподели Стаматов.